Gandrīz visa pasaule nosoda Krievijas karu Ukrainā

Pasaule ir vienojusies par Krievijas
virzītās karadarbības nosodīšanu
Ukrainā. Tas, kas vēl ir
nepieciešams, -

mums ir vajadzīga
arī tava nostāja!

Īstā
puse
ir tā,
kurā
ir

vairākums

Nevis vairākas patiesības, bet viedokļu vairākums pret dažiem meliem

Krievijas mediji kultivē
pretnostatījumu – viena vai otra
puse. Patiesībā tas ir tikai viens
informācijas avots pret simtiem.

Iespējams, vairāki cilvēki tev līdzās atbalsta Krieviju, bet pasaules mērogā tas ir mazākums

Katrs no mums dzīvo savu paziņu lokā, un bieži šķiet, ka viņi veido vairākumu. Tādēļ ir svarīgi sekot līdzi dažādu valstu un arī Latvijas ziņu avotiem, lai redzētu tendences.

Taisnība veidojas no vairākiem avotiem, tādēļ svarīgi sekot līdzi tam, ko saka vairākums

Svarīgi skatīties uz tiem, kuri patērē
pēc iespējas vairāk informācijas
avotu. Šaura informācijas avotu loka
izmantošana nebūs uzticama
neatkarīgi no valsts.

Fakti

Visi
par
vienu,

viens par
visiem

Kā nepalikt mazākumā

Simbolisks atbalsts neizbeigs karu uzreiz, bet tas palīdzēs veidot arvien
lielāku kopējās sabiedrības atbalstu un tādējādi radīs lielāku spiedienu uz
uzņēmējiem, politiķiem un citiem viedokļu līderiem un situācijas
ietekmētājiem

Lejupielādē materiālus, ar ko dalīties sociālajos tīklos
LEJUPIELĀDĒT